PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Nazar Boncuğu


Yurdakul İLHAN
08-27-2012, 17:35
Nazar boncuğu tehlikeli bir tılsımdır.Çoğu kültürlerde ve dinlerde, kötülüklerden korunmak için güçlü bir tılsım olarak kabul edilen nazar boncuğu, Türkiye'de de 'kem gözlere' karşı korunmak için kullanılıyor.
Psikokinezi denilen; bakışlardan yayılan zararlı elektromanyetik dalgaların insan ve hayvanlar üzerinde etkili olduğu deneysel olarak kanıtlanmıştır. Bilim de artık bunu kabul etmiştir. Bazı hayvanların; gözleriyle avlarını hipnoz ederek zayıflattığı, ardından saldırıya geçtiği net olarak gözlemlenmiştir. Aynı durum insanlar için de geçerlidir. Hz. Muhammed de hadislerinde hem insanların, hem de cinlerin nazar (göz) değdirebildiklerini söylüyor. Ancak bunu önlemek için vücuda takılan herhangi bir obje ve tılsımın işi daha da kötüleştireceğini yine hadislerinde anlatıyor." Eski Mısır ve Babil'de 'nazar'a inanıldığını anlatan Hasan Karacadağ; özellikle o dönemlerdeki yazıtlarda, nazar boncuğunun simgesi 'tek göz'ün şeytanla ilgili olduğunu belirtti. Babil'de insanların tapındığı 5'ler tanrısı Hamsa'nın (Fatıma'nın eli olarak bilinir) nazar boncuğunun çıkış noktası olduğunu söyleyen Karacadağ şu tespitte bulundu: "Nazar boncuğundaki tek göz; cini yani şeytanın bakışını temsil etmektedir. Bu durumda nazar boncuğunu koruma amaçlı takan herkes şeytan ve cinlerle anlaşma yapmıştır diyebiliriz.Nazar boncuğu takanları da şöyle uyardı:Nazar boncuğu takanların bir an önce onlardan kurtulması ve yok etmesi gerekmektedir.
Tüm tedavi ve korunma yöntem ve sebeplerine başvurduktan sonra sonucu yüce Allah'tan beklemek İslam inancının gereğidir. İslam'da nihai etkiyi Allah'tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin; bunlardan medet ummak amacıyla takılması caiz değildir. Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında Rasûlüllah (s.a.s.) "Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin" (Ahmet b. Hanbel, Müsned, IV, 154) buyurmuştur. Diğer bir hadiste ise nazarlık takan ve nazarlığa koruyucu etki atfeden kimsenin Allah'a ortak koşmuş olacağı ifade edilmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 156). Nazardan korunmak için böyle hurafeleri terk edip Hz. Peygamber'in öğrettiği duaları yapmak gerekir. Kuran'a göre nazardan korunmanın yolu Nas, Felak ve Ayetel Kürsi ayetlerinin okunmasıdır. Geri kalan her şey insanı nazardan korumak yerine durumu daha da kötüleştirir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bu konuyla ilgili olarak 'Nazar ve büyü haktır. Kader ile yarışan bir şey olsaydı, kaderi değiştirirdi' demiştir.

Dinimizde nazar boncuğu taşımak puta tapmakla aynı ayarda. Putperestliği çağrıştırıyor. Aynen güneşe tapmak, aya tapmak gibi. Son dönemde bazı taşların insanlara enerji verdiği yolundaki inançlar da yanlış. Örneğin kuartz taşı gibi. Ama nazar duası okumak, yanında taşımak insanı negatif enerjiden korur.Bu konu tartışılmalı ve insanlardan gizlenen bu gerçek açıklanmalı.

Yön.Hasan KARACADAĞ